Kullanım Şartları

Kullanım Sözleşmesi
www.d1h1.com alan adlı internet sitesine üye olmak veya üye olmaksızın kullanmak için lütfen aşağıda belirtilen yazılı koşulları dikkatle okuyunuz.

www.d1h1.com (bundan böyle ‘site’ olarak anılacaktır) üye olarak veya siteyi ziyaret ederek işbu Kullanım Koşullarının içeriğini okuduğunuzu, anladığınızı ayrıca herhangi bir zamanda sitede yer alan yâda alabilecek tüm hususları ve Kullanım Koşullarında belirtilen tüm hususları kabul ettiğinizi, belirtilen koşullarla ilgili olarak herhangi bir defi ve itiraz ileri süremeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım koşullarını kabul etmediğiniz takdirde lütfen siteyi kullanmaktan ve site üzerinde herhangi bir işlem yapmaktan vazgeçin.

İş bu internet sitesinine ve mobil uygulamalarının sahibi ‘ Ataşehir Bulvarı Ataturk Mahallesi No 23 ‘ adresinde bulunan Tunçay Keçeci Sanal E-Ticaret Hizmetleri. (bundan böyle kısaca ‘d1h1’ olarak anılacaktır)’dir. İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen ve sitede alıcı ve satıcı üyelere sunulan tüm hizmetler d1h1 tarafından sağlanmaktadır.

d1h1; İşbu Kullanım Koşullarını, Üyelik Sözleşmesini, Gizlilik Politikasını ve sitede yer alan her türlü içerik yâda bilgiyi kullanıcılara ve üyelere herhangi bir özel bildirimde veya ihbarda bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik Politikası veya sitede yer alan içeriklerin değişikliği sitede yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli sayılacak ve yürürlüğe girecektir. Siteden herhangi bir hizmet bedeli karşılığında yâda bedelsiz olarak faydalanan üyeler ile siteye erişim sağlayan gerçek ve tüzel kullanıcıların tamamı Kullanım Koşullarını ve herhangi bir zamanda d1h1 tarafından yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş olacaklardır. İş bu Kullanım Koşulları sitede yayınlanarak, siteyi kullanan tüm kullanıcı ve üyelerin erişimine açıktır.

Madde 2: TANIMLAR
İşbu sözleşmede bulunan aşağıdaki tanımlamalar, kısaltmalar ve ibareler karşılarında belirtilen anlamları ifade edecektir.
d1h1: Tunçay Keçeci Sanal E-Ticaret Hizmetlerini ifade eder.
Site: www.d1h1.com isimli alan adından ve belirtilen alan adına ilişkin tüm alt alan adlarından ayrıca mobil ortam dâhil tüm sosyal mecralarda var olan web sitesini ifade eder.
Kullanıcı: Üye olarak veya üye olmaksızın siteyi herhangi bir nedenle kullanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Üyelik: Üyelik formunun hatasız, doğru ve eksiksiz bilgiler ile doldurulması ve üyeliğin d1h1 tarafından onaylanması ile kazanılan statüyü ifade eder. d1h1 tarafından onaylanmayan hiçbir üyelik geçerli sayılmaz. Üyelerin hak ve yükümlülükleri üyelik başvurusunda bulunan kişiye ait olup bu hak ve yükümlülükler hiçbir koşulda kısmen veya tamamen bir başka kişiye devredilemez. d1h1 hiçbir sebep göstermeksizin üyelik başvurularını reddedebilir yâda üyelerden ek şart veya koşul talep edebilir. d1h1 gerektiği durumlarda hiçbir açıklama yapmadan ve herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliği dondurabilir yâda sona erdirebilir.
Üye: Siteye ve onun mobil uygulamalarında alım veya satım yapmak ve ilan vermek üzere üye olan ve sitenin ve mobil uygulamalarının sunduğu hizmetlerden belirli kurallar ve koşullar dâhilinde faydalanan kullanıcıların tamamını ifade eder.
Alıcı Üye: Satıcı üyeler tarafından satışa sunulan ürünleri sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanarak satın alan üyeyi ifade eder.
Satıcı Üye: Hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına ve yetkisine sahip olduğu ürünü sitede sunulan hizmetlerden faydalanarak satışa sunan ve satışını yaptığı ürünün her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunu üstlenen üyeyi ifade eder.
Üyelik Hesabı: Site içerisinde sunulan hizmetlerden, ilanlardan ve avantajlardan faydalanmak için gerekli olan işlemlerin gerçekleştirildiği, ürünlerin satışa sunulduğu veya satışa sunulan ürünlerin satın alındığı, d1h1 çalışanları ve yöneticilerine çeşitli talep öneri veya şikâyette bulunulabileceği, üyelik bilgilerinin güncellenebildiği, diğer üyeler ile iletişime geçilebildiği, çeşitli raporların görüntülenebildiği, kullanıcının kendi belirlediği ve yalnız kendisi tarafından kullanacağını taahhüt ettiği ‘kullanıcı adı’ ve ‘kullanıcı şifresi’ ile site üzerinden erişim sağlanan özel internet sayfalarının tamamını ifade eder.
Ürün: Sitede üyeler tarafından satışa sunulan tüm ürünlere verilen ismi ifade eder.
İçerik: Sitede yayınlanan ve herkes tarafından erişimi mümkün olan tüm resim, bilgi, dosya, yazı, rakam gibi paylaşımların tamamını ifade eder.
d1h1 Hizmetleri (Hizmet): Site içerisinde tanımlı olan hizmetler ile sitenin üyelerine sunduğu özel hizmetlerin tamamını kapsar. d1h1, herhangi bir zamanda sunmuş olduğu hizmetlerin içeriğinde değişiklik yapabilir yâda herhangi bir zamanda hizmeti sona erdirebilir. Her üye sunulan hizmetlerin içeriğinde yapılan değişikliklere uymakla yükümlü olduğunu ayrıca kurallar ve koşullar dâhilinde sunulan hizmetleri kullanacağını kabul ve beyan eder. Yapılan değişiklikler sitede yayımlandığı tarihten itibaren mevcut üyeler ve yeni üye olacak tüm kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır.
d1h1 Veri tabanı: 5846 Sayılı Kanun gereği site içerisinde erişilen tüm içeriklerin saklandığı, korunduğu ve gerekli durumlarda erişilebildiği d1h1’ne ait veri tabanını ifade eder.

d1h1 Ara yüzü: d1h1 ve üyeler tarafından sitede paylaşılan tüm içerikleri diğer kullanıcıların görüntülenmesi ve veri tabanında sorgulanmasını sağlayan, tüm hakları d1h1’ne ait olan sitede yapılan her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayara komut veren ve 5846 Sayılı Kanun kapsamında koruma altında olan internet sayfalarının tamamını ifade eder.

Madde 3: d1h1 SUNDUĞU HİZMETLER
3.1. d1h1, üyeler tarafından d1h1 veri tabanına yüklenen tüm içeriklerin, d1h1 ara yüzünü kullanmak koşuluyla diğer kullanıcıların görüntüleyebilmesini temin etmektedir.
3.2. d1h1, satıcı üyelerin satışa sunduğu ürünlerin daha kolay sergilenmesini ve ulaşılabilmesini sağlamak için ürünleri çeşitli kategorilere ayırarak listeleme hizmeti sunar.

3.3. d1h1, site kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlere yönelik raporlama hizmeti sunar.

3.4. d1h1 sunduğu hizmetlere yenilerini ekleme, aktif hizmetlerin kapsamını değiştirme, site dâhilinde erişilen içerikleri ve bilgileri değiştirme, içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatma, içerikleri tamamen silme hakkına sahiptir. d1h1 bu haklarını hiçbir özel bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda dilediği biçimde kullanabilir.

Madde 4: SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. Üyeler, site üzerinde hukuka uygun biçimde alım, satım işlemleri yapabilir. Üyelerin sitede yaptıkları her türlü işlemde cezai ve hukuki sorumlulukları ilgili üyenin kendisine aittir. Söz konusu cezai ve hukuki sorumluklarla ilgili d1h1’nin hiçbir koşul altında yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını tüm üyeler kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Site, üyeler tarafından d1h1 veri tabanına yüklenen içeriklerin görüntülenmesi amacıyla çalışmaktadır. d1h1 satıcı üyeler tarafından satışa sunulan ürünlerin doğruluğunu, garantisini, güvenliği, gerçekliğini yâda hukuka uygunluğunu araştırmaz ve incelemez. Dolayısıyla, üyeler d1h1’nin satışa sunulan ürünler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu sebepten ortaya çıkabilecek her türlü maddi yâda manevi zararlarda d1h1’nin hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir.

4.3. Üyeler, site dâhilinde bulunan resimleri, görsel imgeleri, işitsel imgeleri, metinleri, videoları, dosyaları, veri tabanları ve katalogları hiçbir koşul altında çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, depolamayacağını, kopyalamayacağını veya işlemeyeceğini, doğrudan yâda dolaylı yolla haksız rekabete neden olan davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini ayrıca bu bilgiler ile herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üyeler; site dâhilinde haksız rekabete yol açacak her türlü faaliyetten kaçınacağını, d1h1 ve üçüncü kişilerin ticari itibarını sarsacak hareketlerde bulunmayacağını, üyelerin kişilik haklarına taarruz edecek durumlar yaratmayacağını, ilgili mevzuat ile kamu düzenine uygun davranacağını, fikri, telif ve marka haklarına aykırı tutum sergilemeyeceğini, yasadışı, suç teşkil eden yâda rahatsız edici hiçbir davranışta bulunmayacağını ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Üyeler site dâhilinde ulaştıkları tüm bilgileri amacına uygun kullanacağını kabul etmektedir.

4.6. d1h1 yer sağlayıcı sıfatıyla hizmet vermektedir. d1h1 yer sağlayıcıların yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına site üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kayıt altına alarak, ilgili mevzuatın belirlediği süre boyunca saklama yetkisine sahiptir.

4.7. d1h1 kullanıcı bilgilerini herhangi bir zamanda kullanabilir, paylaşabilir yâda işleyebilir. Kişisel bilgileri tanıtım veya bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde yâda çeşitli analizler ile anketlerde kullanabilir. Üyelik kaydınız ile birlikte d1h1’nin işbirliği içinde olduğu diğer kuruluşlarla kullanıcı bilgilerinizi paylaşmasına, işlemesine ve kullanmasına onay vermiş sayılırsınız.

4.8. Site üzerinde görüntülenen içeriklerin depolandığı d1h1 veri tabanına kullanıcıların ilgili içeriği görüntülemek amacıyla erişmesi hukuka uygundur. Ayrıca d1h1 veri tabanına Kullanım Koşulları ve Gizlilik politikası hükümleri çerçevesinde üçüncü kişiler erişebilir. Bu durumlar dışında sağlanan erişimler hukuka aykırı olup; bu gibi durumlarda d1h1’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. d1h1 satışa sunulan ürünlerin özelliklerini görüntülemek amacıyla Antika Cep Saati Arayüzün kullanımına izin vermektedir. Bu amaç dışında veri tabanı üzerinden ilanlara ulaşılmaya çalışılması, üyelerin kişisel bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, kod yâda yazılımların kısmen veya tamamen kopyalanması ve başka mecralarda yayınlanması, değiştirilmesi, işlenmesi veya farklı veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine açılması, ilanlara link verilmesi gibi fiillerin işlenmesi hukuka aykırı olup; benzeri durumların yaşanmasında Antika Cep Saati’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Sitenin Kullanım Koşulları maddelerine aykırı kullanılması, sitenin bütününü veya herhangi bir kısmını değiştirme yâda bozma gibi amaçlarla kullanılması, siteye teknik sorunlara yol açacak şekilde erişim sağlanması, site üzerinde örümcek, robot, otomatik program, veri madenciliği, veri taraması gibi yazılım veya sistemlerin kullanılması, diğer üyelerin veri ve yazılımlarına ulaşılması hukuka aykırı olup benzeri durumlarda Antika Cep Saati’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır. İşbu Kullanım koşullarına ve hukuka aykırı kullanımın tespiti halinde ortaya çıkabilecek her türlü maddi ve manevi zararlar ilgili üyenin kendi sorumluluğundadır.

4.11. Sitede sunulan hizmetin kesintiye uğraması, veri kaybı ve gecikmeler yaşanması, sunulan hizmetlerin sona ermesi yâda değiştirilmesi gibi aksaklık ve durumlarda oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan Antika Cep Saati sorumlu tutulamayacağını siteye üye olmak ile birlikte kabul etmiş sayılırsınız.

4.12. Satın alınan ürünün kargo sürecinde yaşanan gecikme, kayıp yâda benzeri her türlü aksaklıklardan Antika Cep Saati sorumlu ve yükümlü tutulamaz. Kargo süreci alıcı ve satıcı üyelerin kendi sorumluluğundadır.

4.13.Üyeler site üzerinde görüntülediği ürünler ile ilgili hukuki işlem yâda satın alma sürecini başlatmak istediğinde, sitede yer alan yükümlülüklerde dâhil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülüklerini ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul eder. Söz konusu yasal yükümlülükler ve yasal prosedürlerle ilgili olarak Antika Cep Saati’nin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

Madde 5: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1. Site dâhilinde erişilen yâda hukuka uygun olarak üyeler tarafından paylaşılan tüm bilgiler, Antika Cep Saati veri tabanı, Antika Cep Saati ara yüzü, imge, tasarım, resim, video, metin, html kodu ve diğer tüm kodlar ile Antika Cep Saati’nin telif hakkına sahip tüm çalışmaları Antika Cep Saati’ne aittir.
5.2. Üyeler Antika Cep Saati’nin sunduğu hizmetlerini, Antika Cep Saati’nin bilgilerini ve Antika Cep saati’nin telif hakkına sahip tüm çalışmalarını satmak, paylaşmak, kopyalamak, sergilemek, dağıtmak yâda bir başkasının Antika Cep Saati’nin hizmetlerine erişim sağlamasına olanak tanımak ve üye hesabını bir başka kişinin kullanması için izin vermek hakkına hiçbir koşul altında sahip değildirler.
5.3. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Antika Cep Saati tarafından izin verilen durumlar hariç, Antika Cep Saati’nin telif haklarına tabi hiçbir çalışması çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez veya benzeri çalışmalar yapılamaz.
5.4. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Antika Cep Saati tarafından sarahaten yetki verilmediği durumlarda Antika Cep Saati, Antika Cep Saati hizmetleri, Antika Cep Saati bilgileri, Antika Cep Saati telif haklarına tabi çalışmaları, Antika Cep Saati ticari markaları, Antika Cep Saati ticari görünümü ve Antika Cep Saati vasıtasıyla sağladığı başka bilgilere ve varlıklara yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
Madde 6: KULLANIM KOŞULLARINDA UYGULANACAK DEĞİŞİKLİKLER

Antika Cep Saati, herhangi bir zamanda işbu Kullanım Koşullarının hükümlerini üyeye özel bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak değiştirebilir yâda yürürlükten kaldırabilir. İşbu Kullanım Koşullarında değişikliğe uğrayan hükümler sitede yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. Kullanım Koşulları üye veya üçüncü kişilerin tek taraflı beyanları ile hiçbir koşul altında değiştirilemez.

Madde 7: MÜCBİR SEBEPLER
Kanunen mücbir sebep olarak sayılan tüm durumlarda Antika Cep Saati’nin gereken bilgileri eksik ifa etme, geç ifa etme veya ifa edememe gibi hakkı bulunmaktadır. Mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlarda Antika Cep Saati’nin hiçbir tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.
Mücbir Sebep; Antika Cep Saati’nin önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak ve doğal afet, yangın, savaş, ayaklanma, grev, isyan, kötü hava koşulları, internet arızaları, her türlü elektrik arızası, alt yapı sorunları dâhil fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla mücbir sebep hallerinden sayılacaktır.

Madde 8: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
Alıcı veya satıcı üyeler ile D1H1 arasında doğacak her türlü ihtilaf ve Üyelik sözleşmesi ile Kullanıcı Koşullarına aykırı davranışlardan kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sorunlarda uygulanacak olan hukuk TC. Hukuku’dur.
İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı kaynaklanan veya kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 9: YÜRÜRLÜK ve KULLANIM KOŞULUNUN KABULÜ
İşbu Kullanım Koşulları, alıcı yada satıcı üyenin siteye kaydı esansında Üyelik Sözleşmesine elektronik olarak onay vermesi ile birlikte yürürlüğe girer. Kullanım Koşullarında bulunan maddelerden herhangi birinin hükmünün geçersizliği, uygulanabilir olmaması yâda mevzuata aykırı olması kullanım koşullarında bulunan diğer maddelerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi sitede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Tüm üyeler işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir zamanda Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikleri siteyi kullanmakla birlikte kabul etmiş sayılacaktırlar.