Dil:Türkçe
Bilgi
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bağlantıları kontrol ediniz.
Kullanım Şartları Gizlilik Kişisel Verilerin Korunması
Hoşgeldiniz d1h1.com! Oturum aç Sitemizde yeni misiniz? Şimdi üye Ol
Kategoriler

Kullanım Şartları

www.d1h1.com alan adlı internet sitesine üye olmak veya üye olmaksızın kullanmak için lütfen aşağıda belirtilen yazılı koşulları dikkatle okuyunuz.
üye olarak veya siteyi ziyaret ederek işbu Kullanım Koşulları ve gizlilik içeriğini okuduğunuzu, anladığınızı ayrıca herhangi bir zamanda sitede yer alan yâda alabilecek tüm hususları ve Kullanım Koşullarında belirtilen tüm hususları kabul ettiğinizi, belirtilen koşullarla ilgili olarak herhangi bir defi ve itiraz ileri süremeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım koşullarını kabul etmediğiniz takdirde lütfen siteyi kullanmaktan ve site üzerinde herhangi bir işlem yapmaktan vazgeçin..


d1h1; İşbu Kullanım Koşullarını, Üyelik Sözleşmesini, Gizlilik Politikasını ve sitede yer alan her türlü içerik yâda bilgiyi kullanıcılara ve üyelere herhangi bir özel bildirimde veya ihbarda bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik Politikası veya sitede yer alan içeriklerin değişikliği sitede yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli sayılacak ve yürürlüğe girecektir. Siteden herhangi bir hizmet bedeli karşılığında yâda bedelsiz olarak faydalanan üyeler ile siteye erişim sağlayan gerçek ve tüzel kullanıcıların tamamı Kullanım Koşullarını ve herhangi bir zamanda d1h1 tarafından yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş olacaklardır. İş bu Kullanım Koşulları sitede yayınlanarak, siteyi kullanan tüm kullanıcı ve üyelerin erişimine açıktır.


Madde 2: TANIMLAR
İşbu sözleşmede bulunan aşağıdaki tanımlamalar, kısaltmalar ve ibareler karşılarında belirtilen anlamları ifade edecektir.
Site: www.d1h1.com isimli alan adından ve belirtilen alan adına ilişkin tüm alt alan adlarından ayrıca mobil ortam dâhil tüm sosyal mecralarda var olan web sitesini ifade eder.
Kullanıcı: Üye olarak veya üye olmaksızın siteyi herhangi bir nedenle kullanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Üyelik: Üyelik formunun hatasız, doğru ve eksiksiz bilgiler ile doldurulması ve üyeliğin d1h1 tarafından onaylanması ile kazanılan statüyü ifade eder. d1h1 tarafından onaylanmayan hiçbir üyelik geçerli sayılmaz. Üyelerin hak ve yükümlülükleri üyelik başvurusunda bulunan kişiye ait olup bu hak ve yükümlülükler hiçbir koşulda kısmen veya tamamen bir başka kişiye devredilemez. d1h1 hiçbir sebep göstermeksizin üyelik başvurularını reddedebilir yâda üyelerden ek şart veya koşul talep edebilir. d1h1 gerektiği durumlarda hiçbir açıklama yapmadan ve herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliği dondurabilir yâda sona erdirebilir.
Üye: Siteye ve onun mobil uygulamalarında alım veya satım yapmak ve ilan vermek üzere üye olan ve sitenin ve mobil uygulamalarının sunduğu hizmetlerden belirli kurallar ve koşullar dâhilinde faydalanan kullanıcıların tamamını ifade eder.
Üyelik Hesabı: Site içerisinde sunulan hizmetlerden, ilanlardan ve avantajlardan faydalanmak için gerekli olan işlemlerin gerçekleştirildiği, ürünlerin satışa sunulduğu veya satışa sunulan ürünlerin satın alındığı, d1h1 çalışanları ve yöneticilerine çeşitli talep öneri veya şikâyette bulunulabileceği, üyelik bilgilerinin güncellenebildiği, diğer üyeler ile iletişime geçilebildiği, çeşitli raporların görüntülenebildiği, kullanıcının kendi belirlediği ve yalnız kendisi tarafından kullanacağını taahhüt ettiği ‘kullanıcı adı’ ve ‘kullanıcı şifresi’ ile site üzerinden erişim sağlanan özel internet sayfalarının tamamını ifade eder.
İçerik: Sitede yayınlanan ve herkes tarafından erişimi mümkün olan tüm resim, bilgi, dosya, yazı, rakam gibi paylaşımların tamamını ifade eder.
d1h1 Hizmetleri (Hizmet): Site içerisinde tanımlı olan hizmetler ile sitenin üyelerine sunduğu özel hizmetlerin tamamını kapsar. d1h1, herhangi bir zamanda sunmuş olduğu hizmetlerin içeriğinde değişiklik yapabilir yâda herhangi bir zamanda hizmeti sona erdirebilir. Her üye sunulan hizmetlerin içeriğinde yapılan değişikliklere uymakla yükümlü olduğunu ayrıca kurallar ve koşullar dâhilinde sunulan hizmetleri kullanacağını kabul ve beyan eder. Yapılan değişiklikler sitede yayımlandığı tarihten itibaren mevcut üyeler ve yeni üye olacak tüm kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır.
d1h1 Veri tabanı: 5846 Sayılı Kanun gereği site içerisinde erişilen tüm içeriklerin saklandığı, korunduğu ve gerekli durumlarda erişilebildiği d1h1’ne ait veri tabanını ifade eder.
d1h1 Ara yüzü: d1h1 ve üyeler tarafından sitede paylaşılan tüm içerikleri diğer kullanıcıların görüntülenmesi ve veri tabanında sorgulanmasını sağlayan, tüm hakları d1h1’ne ait olan sitede yapılan her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayara komut veren ve 5846 Sayılı Kanun kapsamında koruma altında olan internet sayfalarının tamamını ifade eder.


Madde 3: d1h1 SUNDUĞU HİZMETLER
3.1. d1h1, üyeler tarafından d1h1 veri tabanına yüklenen tüm içeriklerin, d1h1 ara yüzünü kullanmak koşuluyla diğer kullanıcıların görüntüleyebilmesini temin etmektedir.

3.2. d1h1, satıcı üyelerin ilanını verdiği içeriklerin daha kolay sergilenmesini ve ulaşılabilmesini sağlamak için ilanları çeşitli kategorilere ayırarak listeleme hizmeti sunar.

3.3. d1h1, site kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlere yönelik raporlama hizmeti sunar.

3.4. d1h1 sunduğu hizmetlere yenilerini ekleme, aktif hizmetlerin kapsamını değiştirme, site dâhilinde erişilen içerikleri ve bilgileri değiştirme, içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatma, içerikleri tamamen silme hakkına sahiptir. d1h1 bu haklarını hiçbir özel bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda dilediği biçimde kullanabilir.


Madde 4: SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üyeler, site üzerinde hukuka uygun işlemleri yapabilir. Üyelerin sitede yaptıkları her türlü işlemde cezai ve hukuki sorumlulukları ilgili üyenin kendisine aittir. Söz konusu cezai ve hukuki sorumluklarla ilgili d1h1’nin hiçbir koşul altında yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını tüm üyeler kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “d1h1” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “d1h1” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “d1h1”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir
“d1h1”, "Üye"ler tarafından "d1h1 Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "d1h1", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “d1h1”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “d1h1”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcılar tarafından girilen hiç bir üründen ve ilanda d1h1.com sorumlu değildir ve d1h1.com hiç bir şekilde site'de yayınlana ürün ve içeriklerin doğruluğunu garanti etmez.

4.2. Site, üyeler tarafından d1h1 veri tabanına yüklenen içeriklerin görüntülenmesi amacıyla çalışmaktadır. d1h1 üyeler tarafından ilanla sunulan ürünlerin doğruluğunu, garantisini, güvenliği, gerçekliğini yâda hukuka uygunluğunu araştırmaz ve incelemez. Dolayısıyla, üyeler d1h1’nin satışa sunulan ürünler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu sebepten ortaya çıkabilecek her türlü maddi yâda manevi zararlarda d1h1’nin hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir.

4.3. Üyeler, site dâhilinde bulunan resimleri, görsel imgeleri, işitsel imgeleri, metinleri, videoları, dosyaları, veri tabanları ve katalogları hiçbir koşul altında çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, depolamayacağını, kopyalamayacağını veya işlemeyeceğini, doğrudan yâda dolaylı yolla haksız rekabete neden olan davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini ayrıca bu bilgiler ile herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üyeler; site dâhilinde haksız rekabete yol açacak her türlü faaliyetten kaçınacağını, d1h1 ve üçüncü kişilerin ticari itibarını sarsacak hareketlerde bulunmayacağını, üyelerin kişilik haklarına taarruz edecek durumlar yaratmayacağını, ilgili mevzuat ile kamu düzenine uygun davranacağını, fikri, telif ve marka haklarına aykırı tutum sergilemeyeceğini, yasadışı, suç teşkil eden yâda rahatsız edici hiçbir davranışta bulunmayacağını ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Üyeler site dâhilinde ulaştıkları tüm bilgileri amacına uygun kullanacağını kabul etmektedir.

4.6. d1h1 yer sağlayıcı sıfatıyla hizmet vermektedir. d1h1 yer sağlayıcıların yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına site üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kayıt altına alarak, ilgili mevzuatın belirlediği süre boyunca saklama yetkisine sahiptir.

4.7. d1h1 kullanıcı bilgilerini herhangi bir zamanda kullanabilir, paylaşabilir yâda işleyebilir. Kişisel bilgileri tanıtım veya bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde yâda çeşitli analizler ile anketlerde kullanabilir. Üyelik kaydınız ile birlikte d1h1’nin işbirliği içinde olduğu diğer kuruluşlarla kullanıcı bilgilerinizi paylaşmasına, işlemesine ve kullanmasına onay vermiş sayılırsınız.

4.8. Site üzerinde görüntülenen içeriklerin depolandığı d1h1 veri tabanına kullanıcıların ilgili içeriği görüntülemek amacıyla erişmesi hukuka uygundur. Ayrıca d1h1 veri tabanına Kullanım Koşulları ve Gizlilik politikası hükümleri çerçevesinde üçüncü kişiler erişebilir. Bu durumlar dışında sağlanan erişimler hukuka aykırı olup; bu gibi durumlarda d1h1’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. d1h1 satışa sunulan ürünlerin özelliklerini görüntülemek amacıyla d1h1 Arayüzün kullanımına izin vermektedir. Bu amaç dışında veri tabanı üzerinden ilanlara ulaşılmaya çalışılması, üyelerin kişisel bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, kod yâda yazılımların kısmen veya tamamen kopyalanması ve başka mecralarda yayınlanması, değiştirilmesi, işlenmesi veya farklı veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine açılması, ilanlara link verilmesi gibi fiillerin işlenmesi hukuka aykırı olup; benzeri durumların yaşanmasında d1h1’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Sitenin Kullanım Koşulları maddelerine aykırı kullanılması, sitenin bütününü veya herhangi bir kısmını değiştirme yâda bozma gibi amaçlarla kullanılması, siteye teknik sorunlara yol açacak şekilde erişim sağlanması, site üzerinde örümcek, robot, otomatik program, veri madenciliği, veri taraması gibi yazılım veya sistemlerin kullanılması, diğer üyelerin veri ve yazılımlarına ulaşılması hukuka aykırı olup benzeri durumlarda d1h1’nin her türlü dava ve takip hakları saklıdır. İşbu Kullanım koşullarına ve hukuka aykırı kullanımın tespiti halinde ortaya çıkabilecek her türlü maddi ve manevi zararlar ilgili üyenin kendi sorumluluğundadır.

4.11. Sitede sunulan hizmetin kesintiye uğraması, veri kaybı ve gecikmeler yaşanması, sunulan hizmetlerin sona ermesi yâda değiştirilmesi gibi aksaklık ve durumlarda oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan d1h1 sorumlu tutulamayacağını siteye üye olmak ile birlikte kabul etmiş sayılırsınız.

4.12. Satın alınan ürünün kargo sürecinde yaşanan gecikme, kayıp yâda benzeri her türlü aksaklıklardan d1h1 sorumlu ve yükümlü tutulamaz. Kargo süreci alıcı ve satıcı üyelerin kendi sorumluluğundadır.

4.13.Üyeler site üzerinde görüntülediği ürünler ile ilgili hukuki işlem yâda satın alma sürecini başlatmak istediğinde, sitede yer alan yükümlülüklerde dâhil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülüklerini ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul eder. Söz konusu yasal yükümlülükler ve yasal prosedürlerle ilgili olarak d1h1’nin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

Madde 5: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1. Site dâhilinde erişilen yâda hukuka uygun olarak üyeler tarafından paylaşılan tüm bilgiler, d1h1 veri tabanı, d1h1 ara yüzü, imge, tasarım, resim, video, metin, html kodu ve diğer tüm kodlar ile d1h1’nin telif hakkına sahip tüm çalışmaları d1h1’ne aittir.

5.2. Üyeler d1h1’nin sunduğu hizmetlerini, d1h1’nin bilgilerini ve d1h1’nin telif hakkına sahip tüm çalışmalarını satmak, paylaşmak, kopyalamak, sergilemek, dağıtmak yâda bir başkasının d1h1’nin hizmetlerine erişim sağlamasına olanak tanımak ve üye hesabını bir başka kişinin kullanması için izin vermek hakkına hiçbir koşul altında sahip değildirler.
5.3. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde d1h1 tarafından izin verilen durumlar hariç, d1h1’nin telif haklarına tabi hiçbir çalışması çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez veya benzeri çalışmalar yapılamaz.
5.4. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde d1h1 tarafından sarahaten yetki verilmediği durumlarda d1h1, d1h1 hizmetleri, d1h1 bilgileri, d1h1 telif haklarına tabi çalışmaları, d1h1 ticari markaları, d1h1 ticari görünümü ve d1h1 vasıtasıyla sağladığı başka bilgilere ve varlıklara yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.6 “D1H1”, "ÜYE"ler tarafından "www.d1h1.com" VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "www.d1h1.com", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.7 "ÜYE"ler tarafından "www.d1h1.com'da yayınlanan ilanlardaki iletişim bilgileri, sisteme girildiği gibi ilan detayları sayfasında görüntülenir, e-posta, telefon numarası, ad, soyad, kullanıcı adı vb gibi. İletişim bilgilerinizi d1h1.com' üzerinde yayınlamak tamamen sizin sorumluluğunuzda dır. İletişim bilgilerinizin 3. kişilerin eline geçmesinden doğacak hiç bir zarardan d1h1 sorumlu tutulamaz.

5.8 "D1H1"in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "D1H1" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "D1H1"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.9 “Üye”, “d1h1” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle kullanılmış olan kişisel verilerinin çeşitli arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “d1h1”in herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “d1h1”in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 6: KULLANIM KOŞULLARINDA UYGULANACAK DEĞİŞİKLİKLER

d1h1, herhangi bir zamanda işbu Kullanım Koşullarının hükümlerini üyeye özel bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak değiştirebilir yâda yürürlükten kaldırabilir. İşbu Kullanım Koşullarında değişikliğe uğrayan hükümler sitede yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. Kullanım Koşulları üye veya üçüncü kişilerin tek taraflı beyanları ile hiçbir koşul altında değiştirilemez.

Madde 7: MÜCBİR SEBEPLER
Kanunen mücbir sebep olarak sayılan tüm durumlarda d1h1’nin gereken bilgileri eksik ifa etme, geç ifa etme veya ifa edememe gibi hakkı bulunmaktadır. Mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlarda d1h1’nin hiçbir tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.
Mücbir Sebep; d1h1’nin önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak ve doğal afet, yangın, savaş, ayaklanma, grev, isyan, kötü hava koşulları, internet arızaları, her türlü elektrik arızası, alt yapı sorunları dâhil fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla mücbir sebep hallerinden sayılacaktır.

Madde 8: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
Alıcı veya satıcı üyeler ile D1H1 arasında doğacak her türlü ihtilaf ve Üyelik sözleşmesi ile Kullanıcı Koşullarına aykırı davranışlardan kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sorunlarda uygulanacak olan hukuk TC. Hukuku’dur.
İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı kaynaklanan veya kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 9: YÜRÜRLÜK ve KULLANIM KOŞULUNUN KABULÜ
İşbu Kullanım Koşulları, alıcı yada satıcı üyenin siteye kaydı esansında Üyelik Sözleşmesine elektronik olarak onay vermesi ile birlikte yürürlüğe girer. Kullanım Koşullarında bulunan maddelerden herhangi birinin hükmünün geçersizliği, uygulanabilir olmaması yâda mevzuata aykırı olması kullanım koşullarında bulunan diğer maddelerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi sitede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Tüm üyeler işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir zamanda Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikleri siteyi kullanmakla birlikte kabul etmiş sayılacaktırlar.

Merhaba! Giriş Daha fazla.
Ev Arama Favori öğelerim Hesabım Uyarılarım Kişisel bilgilerim İlanlarım Bize mail Bizi arayın
Derinlemesine arama
Kelime
Kategori
Yer

Ülke

Bölge

Kent

Resimler
Fiyat

Fiyat:

-
İleri
Temiz arama